Ligg app installer

ligg app installer

Nettbank bestiller du ved å kontakta banken. Du får eige brukarnamn og me bestiller kodebrikke til deg. Kodebrikka blir send per post. Når du har motteke. Oppbevar kodebrikka slik at den ikkje kjem uvedkomande i hende. Det personlege passordet må ikkje røpast for nokon, heller ikkje overfor politiet, banken, eller.

Ofte stilte spørsmål

Endre passordet med jamne mellomrom, og ikkje bruk same passord som du brukar andre stader. Alle tryggleiksmekanismar passord, PIN-kodar, kodekort m. Bestilling av BankID krev vidare: Kodebrikka blir send per post. Vel den aktuelle avtalen, og slett denne.Nettbank bestiller du ved å kontakta banken.

ligg app installer

Du får eige brukarnamn og me bestiller kodebrikke til deg. Kva betyr feilkode BID Eg manglar ein konto som eg disponerer i Nettbanken. Det personlege passordet må ikkje røpast for nokon, heller ikkje overfor politiet, banken, eller. Mange vanskelege ord og utrykk?

Korleis betalar eg med BankAxess? Oppbevar kodebrikka slik at den ikkje kjem uvedkomande i hende. For eksempel ved skifte av abonnement eller bytte av sim-kort. Feilkode BID er som regel knytt til feil i oppsett av datamaskin eller heimenettverk.

ligg app installer

Logg inn i nettbanken. Kva betyr feilkode BID?

ligg app installer

Vert kontoen min belasta med ein gong? Innan neste oppdatering vil innskotet vera med. Eg har oppretta avtale. BankID gir deg ein trygg, sikker og enkel elektronisk ID som kan brukast til innlogging i Nettbanken.

Kva er min eFaktura-referanse? Kva kontoar viser i Mobilbank?

ligg app installer

Tilbod i posten — Du kan oppleva at bedrifter du betalar rekningar til, sender deg tilbod om AvtaleGiro i posten. BankID er og langt meir enn berre ein innloggingsmekanisme i Nettbank. Det kan hende at enkelte kombinasjonar ikkje fungerer. Korleis opprettar eg BankAxess?

Hjelp - Voss Sparebank

Kan eg logge inn med fingeravtrykk? Ti tips for sikrere mobilbruk. Du vert leia gjennom ein enkel bestillingsprosess. Kvifor virkar ikkje AvtaleGiroen? I desse tilfella er det kun ved bruk av eFaktura at du kan sleppa fakturagebyr.

Hvis feilen vedvarer, vennligst kontakt banken og oppgje feilkode C Korleis stoppar eg ei betaling? Er det spesielle krav til mobiltelefonen eg brukar? Derfor visast den i alle nettbankane du er kunde. Hvis feilen vedvarer, vennligst kontakt banken og oppgge feilkode C Korleis legg eg til betalingsmottakarar i MobilBanken?

C — En feil har inntruffet. Kor kan eg bruke BankAxess?

ligg app installer

Kodebrikka blir send per post. Du har kanskje tasta for mange gonger feil passord eller brukt feil Nettbank-brikke.

ligg app installer

Når du har motteke. Kva innloggingsmetode skal eg bruke? Alle mottakarar du har lagt opp i nettbanken vil vera synlege.

Ring 56 52 03 00 og tast 2. Du treng difor i utgangspunktet berre ein BankID. Historikk om betalte eFakturaer vil kun vere tilgjengeleg i den nettbanken du brukte til betaling. Ein eFaktura-avtale vert knytt opp mot deg som person, og ikkje banken din.

ligg app installer

Det er i praksis det same som signering med BankID. Vert kontoen min belasta med ein gong?

0 thoughts on “Ligg app installer

Add comments

Your e-mail will not be published. Required fields are marked *